Inredningsarkitekt

Det väsentliga är människan. Hennes kroppsmått, rörelsemått men framför allt hennes upplevelsemått.Som inredningsarkitekt har vi en träning i att behärska den speciella skala som betingas av människan och hennes mått - vår närmiljö.Att ändra position, byta perspektiv, variera skala, men hela tiden väga delarna mot helheten - är vår arbetsmetod.En dålig miljö skapar problem, även ur funktionell och ekonomisk synvinkel. I en god arbetsmiljö äger delarna varandra.Vi har överblick över i marknaden förekommande produkter och material. Vi har erfarenhet av att lösa olika problem och kan snabbtskapa alternativa skisser och förslag.I växelspelet mellan olika specialister och beställare/brukare söker vi tillsammans den optimala lösningen.